FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Projekt budżetu Częstochowy na 2021 rok

foto: M. Biś

Projekt budżetu Częstochowy na przyszły rok zakłada wydatki w wysokości 1 mld 626 mln zł, przy dochodach 1 mld 589 mln zł.  Planowany deficyt ma wynieść więc 37 mln zł. Miasto w obecnej sytuacji musi ograniczać wydatki bieżące, a w zakresie inwestycji stawiać na projekty z dofinansowaniem unijnym i zadania już rozpoczęte. Mimo trudnego budżetu na inwestycje zaplanowano w 2021 r. 306 mln zł. 

Pogarszające się wskaźniki makroekonomiczne, niski poziom udziałów w PIT, zaniżona subwencja oświatowa, skutki epidemii, brak rekompensat za utracone przez samorządy dochody bieżące – to czynniki niekorzystnie wpływające na projekt budżetu Częstochowy na 2021 r. Przy słabszych wpływach, będących skutkiem zmian w prawie podatkowym i kryzysu epidemicznego, bardzo istotnym obciążeniem dla miasta jest m.in. konieczność dokładania coraz wyższych kwot do subwencji oświatowej, zadań zlecanych samorządowi przez administrację rządową czy pokrywania strat jednostek służby zdrowia.

Tylko do oświatowych zadań subwencjowanych miasto dołoży w tym roku 118 mln zł, a perspektywy przyszłoroczne mówią o kwocie jeszcze wyższej, bo subwencja rośnie od kilku lat dużo wolniej niż realne wydatki miasta, związane choćby z regulacjami płacowymi.

Dlatego projektując przyszłoroczny budżet władze miasta musiały mieć na uwadze utrzymanie płynności finansowej Częstochowy oraz zapewnienie realizacji zadań obligatoryjnych i kontynuowanych.

Jeżeli chodzi o inwestycje, największy (zarówno rzeczowo, jak i finansowo) zakres będą w 2021 r. miały dwa zadania unijne: rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicyźródło Przejazdowej wraz z budową obejścia ul.św. Barbary do ul. Pułaskiego oraz przebudowa alei Wojska Polskiego – DK 1. Poza tym m.in. oprócz budowy Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie, czyli rozbudowy stadionu Rakowa, kontynuowany będzie program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych. Miasto ma też nadzieję na rozpoczęcie budowy połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja z ul.Krakowską, licząc tu na zdobycie dodatkowych zewnętrznych środków, niezbędnych do montażu finansowego przedsięwzięcia. Sfinalizowane zostanie też trwające obecnie odwodnienie części dzielnicy Północ, ma rozpocząć się budowa ulicy Złotej, na którą udało się uzyskać dofinansowanie.
W sumie w projekcie budżetu planowana jest realizacja ok. 60 inwestycji, nie licząc zadań z budżetu obywatelskiego czy w ramach lokalnej inicjatywy mieszkańców.

Wystąpienie dotyczące projektu budżetu, w załączeniu syntetyczna prezentacja oraz projekt budżetu na 2021 r. w całości na stronie UM Częstochowy.

foto: M. Biś / źródło: UM Częstochowa