FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Rodzinne relacje na wakacje – przedsięwzięcie zrealizowane przez 13 Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych

foto: UM Częstochowa

Z organizowanych pod takim hasłem spotkań edukacyjnych, integracyjnych, a także indywidualnych konsultacji skorzystało łącznie ponad 400 osób – dzieci oraz ich rodziców. Przedsięwzięcie realizowało 13 Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych.   

Z działań środowiskowych skorzystało w sumie 203 rodziców. Odbyło się 68 spotkań edukacyjnych i integracyjnych, służących kształtowaniu kompetencji społecznych i obywatelskich niezbędnych do nawiązywania pozytywnych relacji z innymi w swoim bliższym i nieco dalszym otoczeniu. Działania projektu miały służyć także wspieraniu aktywności zawodowej jego dorosłych uczestniczek i uczestników. Oprócz wspólnych spotkań odbyło się ponad 500 indywidualnych rozmów, podczas których rodzice mogli zasięgnąć porady specjalistów w kontekście swojej konkretnej sytuacji życiowej czy zawodowej. Zajęcia miały też służyć przeciwdziałaniu przewlekłemu stresowi i innym trudnościom związanym ze ścisłą społeczną izolacją wczesnego etapu pandemii koronawirusa. A jak wiadomo, obostrzenia i regulacje sanitarne dotyczące m.in. wychodzenia z domu czy obecności w przestrzeni publicznej nie pozostały bez wpływu na samopoczucie całych rodzin –  rodziców i ich dzieci.

Projekt zapewniał m.in. możliwość skonsultowania się z doradcą czy pośrednikiem zawodowym.  Dobrą przestrzenią do wspólnej pracy okazały się warsztaty prowadzone przez trenerkę. Rodzice dowiedzieli się m.in. sporo o możliwych zachowaniach ryzykownych swoich dzieci, a także o tym, jak rozpoznawać sygnały mogące świadczyć o tym, że ich dzieci miały kontakt z substancjami psychoaktywnymi. Rodzice pogłębili też swoją świadomość zagrożeń rozwojowych wynikających z nadmiernego korzystania z internetu, gier komputerowych czy smartfonów. Mogli przekonać się w praktyce, jak dobrze i pożytecznie spędzać czas w rodzinie bez korzystania z nowych technologii – poznali nieco inne pomysły na organizację czasu wolnego. Przy okazji mogli też zauważyć, że wszyscy często borykają się z podobnymi problemami – a więc mogą służyć sobie wzajemnym wsparciem.

Ponadto – niejako równolegle – uczestniczki i uczestnicy projektu mogli korzystać z zajęć ujętych w harmonogramie Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych, a więc m.in. poprawiać swoje cyfrowe kompetencje, umiejętności psychospołeczne czy np. sztukę zarządzania domowym budżetem.

Z kolei na najmłodszych czekały półkolonie z grami, zabawami, spacerami i wycieczkami czy spotkaniami w nietypowych miejscach z ciekawymi bądź znanymi osobami – m.in. ze związanym z Częstochową aktorem Arturem Barcisiem. W zajęciach w ramach ,,Rodzinnych relacji na wakacje” wzięło udział w sumie 240 dzieci.

Przedsięwzięcie było elementem projektu „Częstochowa silna dzielnicami”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzielnicowe Ośrodki Społeczności Lokalnej (DOSL) nadal działają i zapraszają na zajęcia. Więcej szczegółów choćby na stronie http://mops.czestochowa.pl/mops2/czestochowa-silna-dzielnicami/ – po prawej znajdują się zakładki, w których można znaleźć informacje na temat aktualnych propozycji DOSL w poszczególnych dzielnicach.

foto/źródło: UM Częstochowa