FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

Miejski Zarząd Dróg i Transportu ogłosił przetarg na modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie

foto: UM Częstochowa

Miejski Zarząd Dróg i Transportu ogłosił przetarg na modernizację części sieci oświetleniowej w Częstochowie. Zamówienie obejmuje wymianę 549 nieefektywnych opraw z sodowym źródłem światła na nowoczesne energooszczędne oprawy typu LED. Nowe oświetlenie ma pojawić się na 10 ulicach, w tym przy alei Jana Pawła II, ulicach Okulickiego, Szajnowicza-Iwanowa, Fieldorfa-Nila, Legionów i Jagiellońskiej.

Wymiana ma dotyczyć oświetlenia ulicznego w następujących lokalizacjach:
– ul. Modrzewiowa (montaż 9 opraw LED na słupach linii napowietrznych o mocy 44W),
– ul. Szajnowicza-Iwanowa (70 opraw LED na słupach linii kablowych o mocy 79 i 86W)
– ul. Fieldorfa-Nila (94 opraw LED na słupach linii kablowych o mocy 79 i 26W)
– ul. Północna (16 opraw LED na słupach linii kablowych o mocy 44W)
– ul. Okulickiego (114 opraw LED, w tym 111 na słupach linii kablowych o mocy 65 i 26 W i 3 napowietrznych o mocy 65W)
– ul. Legionów (105 opraw LED na słupach linii kablowych o mocy 79 i 65W)
– aleja Jana Pawła II (43 opraw LED na słupach linii kablowych o mocy  65W)
– ul. Jagiellońska z ul. Bór, Dojazdową (98 opraw LED na słupach linii kablowych o mocy 79 i 26 W).

Zadanie przewidziane jest do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie RIT Subregionu Północnego, oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

MZDiT chce zrealizować inwestycję do 16 listopada br., natomiast na oferty przetargowe czeka do 24 sierpnia, kryteria oceny ofert to cena oraz okres gwarancji i rękojmi (minimum 7-letni).

Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie MZDiT pod adresem:
http://mzd.czest.pl/przetargi/aktualne-przetargi-ogloszone/4462-poprawia-efektywnosci-energetycznej-oswietlenia-poprzez-modernizacje-czesci-sieci-oswietleniowej-w-czestochowie

foto/źródło: UM Częstochowa