FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Przestrzeń

Trwa przebudowa Starego Rynku. Sprawdź jak przebiegają prace

foto: Marcin Biś

Trwają intensywne prace na Starym Rynku w Częstochowie. W ramach zadania o nazwie ,,Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu’’ zostanie zrewitalizowana historyczna tkanka miejska Starego Miasta. Częstochowa w tym roku obchodzi 800 lecie swojego istnienia, dlatego modernizacja historycznej części miasta najlepiej wpisuje się w obchody tej wielkiej rocznicy.

Inwestycja ta jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w kwocie ponad  16 mln zł  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, planowana całkowita wartość projektu wynosić będzie nieco ponad 25 mln zł.

Projekt ten zakłada przede wszystkim działania rewitalizujące na rzecz społeczności lokalnej oraz odnowienie historycznej przestrzeni miejskiej. Stary Rynek w zamierzeniu ma stać  się miejscem przyjaznym i atrakcyjnym nie tylko dla mieszkańców Częstochowy, ale również dla turystów odwiedzających nasze miasto. Ponadto celem jest także wykorzystanie pełnego potencjału tej części miasta pod względem rozwoju przedsiębiorczości, usług (kawiarnie, restauracje, toalety publiczne) oraz kultury.

Inicjatywa obejmuje przebudowę i rozbudowę dawnego miejskiego Ratusza, który w zamierzeniu ma stać się siedzibą muzeum archeologiczno – historycznego. Budynek ten będzie miał dwie podstawowe funkcje, ekspozycyjną gdzie można będzie obejrzeć pozostałości Starego Ratusza czy przedmioty odkryte przez archeologów oraz funkcje usługowo-gastronomiczną. Projekt zakłada modernizacje płyty placu oraz zabudowę powierzchni placu w fontannę, która to będzie miała postać pasa wodnego, schodów prowadzących do części podziemnej oraz nasadzeniem zielenią, oświetleniem, odwodnieniem terenu. Główną atrakcją zarazem cechą charakterystyczną całego otoczenia będą rzeźby balansujące artysty światowej sławy Jerzego Kędziory (autor min. wiszącej rzeźby, przy ul. Jerzego Waszyngtona, obok siedziby Urzędu Miasta w Częstochowie). Cała przestrzeń zrewitalizowanego rynku będzie wyposażona w małą architekturę, która będzie służyć mieszkańcom miasta oraz turystom do spędzania wolnego czasu, wypoczynkowi i rekreacji. Funkcję amfiteatru dla organizowania kameralnych imprez okolicznościowych będą pełniły schody prowadzące do muzeum.

Projekt  rewitalizacji przestrzeni starego rynku jest podzielony na 3 etapy. Równolegle do prac, które są prowadzone w centralnym punkcie placu  trwa przebudowa ulicy Stary Rynek oraz kompleksowa modernizacja istniejących już sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej i elektrycznej na terenie głównego placu. Trwają także prace związane z przebudową ulic bezpośrednio przyległych do głównej części placu, dotyczy to ulic Mirowskiej oraz Senatorskiej (warto podkreślić że te inwestycje są w całości finansowane z budżetu miasta).

Termin zakończenia inwestycji ze względu na panującą w Kraju pandemię COVID-19 został przedłużony do 31 października br.

Pełną fotorelację z miejsca inwestycji można zobaczyć na łamach Naszego profilu na Facebook.

Autor: Mateusz Musiał
foto: Mateusz Musiał, Marcin Biś