FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miejsca

Trwa konkurs na dofinansowanie projektów aktywizacji zawodowej młodych osób

Trwa konkurs na dofinansowanie projektów aktywizacji zawodowej młodych osób do 29 roku życia. Na realizację zadania przeznaczono ponad 56 mln zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub agencje zatrudnienia, które prowadzą działalność w zakresie aktywizacji zawodowej na terenie województwa śląskiego.

Warunki uczestnictwa:

  • uczestnikami projektu mogą być (maksymalnie w 40%) osoby pracujące znajdujące się we względnie trudnej sytuacji na rynku pracy;
  • aktywizacja zawodowa jest zgodna z zasadami określonymi w metodyce stawek jednostkowych
  • uczestnik projektu musi otrzymać wsparcie w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia do projektu
  • szkolenia muszą być zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i predyspozycjami uczestnika oraz z wymaganiami rynku pracy
  • wnioskodawcą może być wyłącznie organizacja pozarządowa lub agencja zatrudnienia, która ma stosowne (zgodnie z kryteriami dostępu nr 10 i 11) doświadczenie i siedzibę w województwie śląskim.

Szczegóły pozyskania dotacji dostępne są na stronie:

https://power.wup-katowice.pl/czytaj/przypominamy_o_trwajacym_do_30_czerwca_konkursie_20200617

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) oraz prezentacja dotycząca zasad ubiegania się o środki EFS dostępna jest pod adresem:

https://power.wup-katowice.pl/czytaj/przypominamy_o_trwajacym_do_30_czerwca_konkursie_20200617

Na dofinansowanie projektów przeznaczono ponad 56 mln zł!

Więcej informacji można znaleźć pod nr tel. 32 757 33 11, w godz. 7.30-15.30 lub mailowo: efs@wup-katowice.pl

foto/źródło: UM Częstochowy