FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Przyłóż swoją rękę do budżetu

Budżet partycypacyjny

Od dziś (tj. 27.05.) do 27 lipca mieszkańcy Częstochowy mogą zgłaszać propozycje zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. W tym roku częstochowianie zdecydują na co wydać 6 661 679 zł, w tym: na zadania ogólnomiejskie: 1 665 420 zł oraz na zadania dzielnicowe: 4 996 259 zł

Propozycje zadań można zgłaszać na 2 sposoby:
1) pisemnie: na specjalnym formularzu, którego wzór jest określony w załączniku do uchwały, pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia.
Formularz dostępny jest:
http://konsultacje.czestochowa.pl/…/Formularz-propozycji-za…
– w Wydziale Polityki Społecznej (budynek USC, ul. Focha 19/21, pokój 29, 1 piętro),
– w informacjach ogólnych głównych budynków Urzędu Miasta Częstochowy (ul. Śląska 11/13, ul. Waszyngtona 5),
-w Poradniku Interesanta na stronie internetowej www.czestochowa.pl.

Poprawnie wypełniony formularz należy złożyć:
– osobiście w kancelarii Urzędu (ul. Śląska 11/13, pokój nr 3),
– pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

2) elektronicznie:
a) za pomocą generatora aplikacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl.
b)poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Częstochowy: www.sekap.pl i www.ePUAP.gov.pl,

Decyduje data wpływu formularza do Urzędu. Formularze, które nie wpłyną w terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Możliwość zgłoszenia propozycji zadania ma każdy mieszkaniec Częstochowy. W przypadku, gdy osoba składająca formularz nie ukończyła 18 roku życia formularz musi zostać podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego.

Budżet partycypacyjny potocznie zwany budżetem obywatelskim to proces decydowania przez mieszkańców na co wydać część pieniędzy z budżetu miasta. Budżet partycypacyjny polega na tym, iż mieszkańcy miasta zgłaszają swoje propozycje, a następnie decydują w głosowaniu na co przeznaczone zostaną pieniądze z puli środków publicznych. Ze środków budżetu obywatelskiego mogą być finansowane zadania, które należą do zadań własnych gminy i powiatu. Mieszkańcy zatem mogą zdecydować np. jaką ulicę wyremontować, gdzie ma powstać plac zabaw lub siłownia plenerowa, bądź też zorganizować imprezę plenerową.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.konsultacje.czestochowa.pl

Wydarzenie możesz komentować na Facebook.

Opr. Marcin Biś
Źródło: www.konsultacje.czestochowa.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ