FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Od lipca zdrożeje wywóz śmieci

Radni podczas majowego posiedzenia podjęli decyzję o podniesieniu stawek opłat za wywóz śmieci, co ma być konsekwencją podrożenia cen za składowanie śmieci, o czym też sami wcześniej zdecydowali.

Stało się to, co w zeszłej kadencji (sierpień 2018 r.) wieszczył ówczesny radny Piotr Strach – podrożeją nam stawki za wywóz śmieci.

Nowe stawki

Nowe ceny za wywóz odpadów będą obowiązywać od lipca, czyli więcej zapłacimy uiszczając „podatek śmieciowy” w sierpniu – zgodnie z przyjętą filozofią odpłatności wstecz. W porównaniu z dotychczasowymi stawkami podwyżki będą kształtować się następująco:

Stawki do czerwca

Stawki od lipca

Odpady zmieszane

20

36

Odpady posortowane

12

18

Powyższe stawki należy uiszczać od każdego mieszkańca zamieszkałego w danej nieruchomości. Zachowano możliwość uzyskania zniżki 50% w przypadku dochodu uprawniającego do korzystania ze świadczeń socjalnych lub korzystania z przywilejów rodzin wielodzietnych.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy między innymi:

Ze względu na wzrost kosztów funkcjonowania systemu koniecznym stało się zwiększenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Stawkę skalkulowano w dwóch wariantach tj. gdy na danej nieruchomości odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny oraz gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Przydatne linki

Szczegóły można poznać studiując druki uchwał dostępne pod następującymi łączami: