FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Przestrzeń

Aleja Brzozowa wyłysieje na kilka lat

Rada Miasta Częstochowy zniosła ochronę przyrodniczą z 58 drzew składających się na szpaler tworzący tzw. „Aleję Brzozową”. Powodem jest stan zdrowotny roślin

Rada Miasta Częstochowy drogą uchwały zniosła ochronę przyrodniczą z 58 z Alei Brzozowej – drogi wiodącej wśród regularnego szpaleru 530 brzóz. Powodem jest zły stan roślin wskazanych w ekspertyzie sporządzonej w 2016 roku oraz w przeglądzie fitosanitarnym z 2017 r. Miejscami więc Aleja trochę przełysieje – o czym na końcu tekstu.

Utrata zdolności życiowych

mat. UMCz
mat. UMCz

Ochronę przyrodniczą znieść można w ściśle określonych przypadkach, tj. kiedy nastąpi utrata zdolności przyrodniczych oraz zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.

W komunikacie prasowym magistratu czytamy:

W ostatnich latach 58 drzew w ciągu ,,alei Brzozowej” utraciło zdolności życiowe na skutek wieku i silnych wiatrów, powodujących złomy i wywroty. Drzewa albo całkowicie zamarły – uschły – albo zostały zniszczone w takim stopniu, który nie dawał szans na ich regenerację. Jako że znajdują się w pasie drogi gminnej, ich fatalna kondycja stwarza zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego.

Ponadto autorzy uchwały przygotowanej w tej sprawie dla rajców stwierdzili, że z powodu złego stanu fitosanitarnego drzewa utraciły także wartość przyrodniczą.

Zabójczy rozwój cywilizacji

mat. UM Cz
mat. UM Cz

Uchwała radnych to dopiero początek drogi prawnej, bowiem zgodę na zniesienie ochrony przyrodniczej musi teraz zatwierdzić Marszałek Województwa Śląskiego. Dopiero wtedy urzędnicy będą mogli przystąpić do usunięcia drzew wskazanych do wycięcia.

Podjęte działania nie oznaczają likwidacji pomnika przyrody, czy trwałego przerzedzenia szpalerów. W miejsce usuniętej martwicy będą musiały pojawić się nowe sadzonki – będą mierzyły 3-4 metry wysokości. Nie oznacza to jednak końca problemów z utrzymaniem drzewostanu. Urząd Miasta w komunikacie wysłanym do mediów oznajmił:

Ze względu na mało sprzyjającą dobrostanowi drzew lokalizację ,,alei” przy pasie drogowym, a także w związku z wiekiem i gatunkiem drzew pomnikowych, mało odpornych na antropopresję – czyli szeroko rozumiany wpływ cywilizacji, w kolejnych latach niestety trzeba liczyć się z zamieraniem kolejnych drzew. Drzewostan będzie jednak sukcesywnie uzupełniany młodymi drzewkami, tak aby podtrzymać ,,alejowy” charakter tego lubianego, przyrodniczego pomnika i popularnego terenu rekreacyjnego.

Pomnik przyrody

Aleja Brzozowa została ustanowiona pomnikiem przyrody uchwałą Rady Miasta z 2006 r. w celu ochrony populacji brzozy brodawkowatej. Obiekt zlokalizowany jest w ciągu ulicy Bialskiej w północnej części dzielnicy Częstochówka-Parkitka. Pierwotnie liczyła 385 drzew.

Teoretycznie powinna być zamknięta dla ruchu samochodowego, jednak odcinkami samochody poruszają się tam bez większego problemu.

Brzoza brodawkowata (też: zwisła, brzezina) jest drzewem występującym w chłodniejszych rejonach Euroazji oraz w Afryce Północnej. W Polsce najliczniej rośnie na niżu oraz w niższych partiach górskich. Roślina osiąga do 30 metrów wysokości i dożywa wieku ok. 100 lat. W Alei Brzozowej wkopane zostaną 4-letnie sadzonki. Dla porównania: 10-letnie okazy mierzą średnio 5,7 m, następnie 20-letnie ponad 11 m.