FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

ZUS wysyła PITy – emerytom, rencistom i pracownikom po L4

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że jak co roku wysyła swoim świadczeniobiorcom formularze podatkowe PIT. Otrzymają je nie tylko emeryci i renciści.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła formularze podatkowe. Jedynie w charakterze informacyjnym otrzymają je emeryci i renciści na drukach PIT-40A, jednakże nie tylko oni powinni wyglądać przesyłki poleconej.

Alimenty i L4

Jeżeli ktoś chce złożyć swoje zeznanie podatkowe za rok 2018, to przed wysłaniem swojego formularza powinien zastanowić się, czy przez choć jeden dzień przebywał na zwolnieniu chorobowym. Jeżeli tak było, to otrzyma z ZUS formularz PIT-11A, który należy uwzględnić w osobistym rozliczeniu PIT. Tak samo osoby pobierające zasiłki macierzyńskie.

PIT-40A otrzymają:
  • emeryci i renciści, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świadczenie z ZUS
  • świadczeniobiorcy zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
  • pobierający rentę socjalną

PIT-40A nie wymaga rozliczenia, stanowi jedynie informację o rozliczeniu już dokonanym.

PIT-11A otrzymają:
  • osoby pobierające zasiłki chorobowe, macierzyńskie;
  • osoby, które złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem;
  • osoby, które złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek wg wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.

PIT-11A należy uwzględnić w indywidualnym zeznaniu podatkowym.

PIT-11 otrzymają:
  • osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej
  • pobierający alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

Jeśli ktoś się pospieszył…

Co w przypadku, kiedy złożono już zeznanie podatkowe bez uwzględnienia formularza z ZUS?

W takim przypadku wystarczy złożyć ponownie zeznanie uwzględniając brakujący wcześniej formularz od ZUS, ale w pierwszym polu zamiast opcji „złożenie zeznania” zaznaczyć „korektę zeznania”, zaś w uwagach końcowych wpisać powód – błąd w wyniku pośpiechu, czy zapomnienia o rozliczeniu z ZUS.