FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Ćwiczenia wojskowe, zawyją syreny

W środę i czwartek na terenie Częstochowy będzie można usłyszeć syreny. Będą to alarmy dla sił zbrojnych odbywających ćwiczenia.

Siły Zbrojne RP w dniach 14 i 15 listopada będą przeprowadzać na terenie całego kraju ćwiczenia pod nazwą RENEGADE-SAREX 18/II. Dla potrzeb działań użyte zostaną syreny alarmowe, za pomocą których zostanie ogłoszony alarm, a następnie odwołany.

Renegade

Zgodnie z nowymi, do bólu uproszczonymi normami, wszystkie alarmy ogłaszane są jednym rodzajem sygnału – MODULOWANY TRWAJĄCY 3 MINUTY. Jego odwołanie to sygnał CIĄGŁY TRWAJĄCY 3 MINUTY. W przeciwieństwie do poprzednich zasad nie można więc już ustalić, o jaki alarm może chodzić. Informacji należy szukać w massmediach oraz kanałach alarmowych organów zarządzania kryzysowego (np. sms od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa).

Tym razem będzie to alarm powietrzny. Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń, polska przestrzeń powietrzna zostanie naruszona statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W tych dniach, Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) będą emitować w ramach ćwiczeń sygnały zgodnie z trasą przelotu śledzonego statku.