FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

Szykuje się szorowanie Alei NMP i placu Biegańskiego

MZDiT ogłosił przetarg na czyszczenie kamiennej nawierzchni alei Najświętszej Maryi Panny oraz placu Biegańskiego. Wyłoniony wykonawca będzie musiał wykazać pierwsze efekty przed Dniem Niepodległości

Miejski Zarząd Dróg i Transportu rozpisał przetarg na mycie i czyszczenie alei Najświętszej Maryi Panny wraz z Placem Biegańskiego. Zamówiona usługa polegać ma między innymi na czyszczeniu nawierzchni granitowej wzdłuż alei Najświętszej Maryi Panny z placem Biegańskiego.

Mycie i szorowanie

Jej realizacja ma odbyć się poprzez jednorazowe mycie miejsc parkingowych, chodników, pasów jezdnych, pasażu środkowego i nawierzchni placu z zastosowaniem myjek ciśnieniowych oraz pojazdów mechanicznych z głowicą szorującą.

Wymagane będzie usuwanie osadów komunikacyjnych, osadów pokonsumpcyjnych, wosku, stearyny, parafiny i wyrobów podobnych, gum do żucia oraz innych zabrudzeń pochodzenia organicznego, plam olejowych oraz ropopochodnych. Wykonawca będzie musiał uważać, aby nie uszkodzić fug umieszczonych na powierzchni kamiennej.

Po popisaniu umowy całość zadania ma być zrealizowana w ciągu 21 dni, przy czym plac Biegańskiego bezwzględnie będzie należało oddać wyczyszczony najpóźniej 10 listopada o godzinie 8:00 – zapewne dla potrzeb przeprowadzenia uroczystości z okazji Narodowego Dnia Niepodległości.

Preferencje wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność lub wyodrębnionych organizacyjnie jednostek realizujących zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

Więcej na stronie zamówienia pod niniejszym linkiem ⇒