FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miejsca Przestrzeń

Las Aniołowski

To obszar o powierzchni około 100 ha, zaliczany do parków miejskich,  usytuowany w dzielnicy Północ pomiędzy ul. Kukuczki a DK1.

Na terenie tym przed II wojną światową, a także w czasie trwania okupacji hitlerowskiej, znajdował się poligon wojskowy. W latach sześćdziesiątych XX wieku, ówczesne władze rozpoczęły zadrzewianie zdewastowanego terenu i obecnie las zajmuje falisty teren w kształcie prostokąta wydłużonego z południa na północ.

Drzewostan lasu jest sztucznie skomponowany, a liczne ścieżki i dróżki prowadzą z dzielnicy Północ w kierunku Aniołowa i Wyczerp Dolnych.

Więcej zdjęć na naszym fanpage »»»»»

Janusz Karlikowski na podstawie:

B. Snoch, Mały leksykon Częstochowy, TPCz 1996