FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Nocą i świętem do lekarza gdzie indziej

Od października obowiązują nowe lokalizacje nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Z nagłymi bolączkami nie pójdziemy już do przychodni

Na co dzień ze schorzeniami nie wymagającymi działań ratunkowych podlegających interwencji zespołu Pogotowia Ratunkowego udajemy się do przychodni zgodnie ze złożoną deklaracją. Jednak poza godzinami przyjęć naszych placówek również zdarzają się zachorowania na tyle lekkie, że nie wiążą się z zagrożeniem życia, ale na tyle uciążliwe, że utrudniają normalne funkcjonowanie. W takich przypadkach funkcjonuje tzw. nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

Ambulans Pogotowia Ratunkowego
Ambulans Pogotowia Ratunkowego

Przez lata w Częstochowie kolejne kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia wygrywały dwie przychodnie: Nasza Przychodnia zwana potocznie „kolejową” oraz przychodnia EgoMedica przy Orkana. Nowa wersja ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z zapisem art. 55 nocna i świąteczna opieka jest realizowana przez placówki zakwalifikowane do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Placówki te zapewniają świadczeniobiorcom dostęp do świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej, programów lekowych oraz nocnej świątecznej opieki zdrowotnej.

W nocy do szpitala

W przypadkach wymagających porady lekarza po świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Częstochowie będą realizowane przez:

  • Miejski Szpital Zespolony przy ul. Mirowskiej, pawilon A – wejście od ul. Mirowskiej; tel. 34 370 21 57.
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ul. PCK 1, budynek poradni specjalistycznych – dojście przez budynek główny szpitala; tel. 34 325 74 10; 609 348 811; 607 929 022; 605 497 117.

Za serwisem prasowym Urzędu Miasta Częstochowy przypominamy, że w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz może udzielić porad: w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych) lub telefonicznie.

Z czym do nocnego?

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Ze swojej strony informujemy, że lekarze nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie wystawiają zwolnień chorobowych (tzw. L4), bowiem interweniują doraźnie. Celem pozyskania zwolnienia należy w pierwszy dzień roboczy udać się do swojego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej na konsultację lekarską i pozyskać zwolnienie wsteczne.