FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Komunikacja

MPK zamawia nowe tramwaje

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne ogłosiło przetarg na zakup nowego taboru tramwajowego. Przewoźnik zamawia 10 wagonów z opcjonalnym uzupełnienie o kolejnych pięć. Pomimo, że mogą być podobne do Twistów, to wyposażenie będzie takie, jak w najnowszych Solarisach

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne ogłosiło przetarg na zakup i dostawę taboru tramwajowego. Przetarg przewiduje zakup dziesięciu wagonów i zostawia sobie możliwość opcjonalnego dokupienia kolejnych pięciu.

Wszystkie pojazdy mają dojechać do zajezdni przewoźnika do roku po tym, gdy MPK potwierdzi producentowi tramwajów chęć zakupu, która warunkowana będzie otrzymaniem środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Producent będzie dostarczał po dwa tramwaje miesięcznie.

Obwarowania dla wykonawców

tramwaj Twist | fot.M.Biś
tramwaj Twist | fot.M.Biś

Do przetargu dopuszczone zostały firmy, które spełnią szereg warunków stawianych samym producentom. Aby móc dostarczyć tramwaje do MPK, wykonawca musi wykazać między innymi stabilną sytuację ekonomiczną, co udowodnić może posiadaniem nie wcześniejszym niż miesiąc przed terminem składania ofert środków finansowych, albo zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 36 000 000,00 złotych, ewentualnie posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20 000 000,00 złotych.

Ponadto producent musi posiadać odpowiednią zdolność techniczną lub zawodową. Będzie musiał wykazać, że wykonał lub wykonuje należycie jedną dostawę łącznie 5 fabrycznie nowych tramwajów niskopodłogowych, w których udział niskiej podłogi wyniósł min. 70% oraz, które uzyskały dopuszczenie do eksploatacji w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, o wartości co najmniej 35 000 000,00 zł brutto.

MPK może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca jednak nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie wykonawcy w inne przedsięwzięcia może negatywnie wpłynąć na realizację częstochowskiego zamówienia.

Oferty będą rozpatrywane według wartości: cena oferty 70 %, wartość techniczna 25 % i termin dostawy pierwszego tramwaju 5 %. A jeśli cena wyda się podejrzanie niska, wówczas obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spocznie na wykonawcy.

Podobne do Twistów

Tramwaj 129Nb TWIST
Tramwaj 129Nb TWIST

MPK zamawia tramwaje o parametrach takich, jakie stawiano przy zakupie Twistów, czyli m.in.: preferowane wszystkie wózki skrętne (nie rujnują torowiska) – za inne rozwiązania producent utraci aż 5 punktów. Do tego niska podłoga na co najmniej 70% powierzchni, a za każdy dodatkowy procent wykonawca otrzyma w tym kryterium dodatkowy punkt. Przewoźnik preferuje stalową konstrukcję nośną, aczkolwiek dopuszcza – kosztem utraty punktów – także stosowanie stali z aluminium lub samego aluminium.

Z dodatkowych zagadnień technicznych wyróżnić można także zapisy o osiach (preferowane klasyczne), czy silnikach trakcyjnych (traktowane jako część zamienna, asynchroniczne o napięciu znamionowym 430 V i mocy 105 W każdy oraz sprawności min. sprawność 93,3 %).

Tramwaje, które MPK zamówi po otrzymaniu środków europejskich, mogą wyglądać, jak kursujące od 2012 r. Twisty, czyli trójczłonowe, a mogą reprezentować zupełnie inne rozwiązania. MPK oczekuje pojazdów o długości 28 – 32 metry oraz podzielonych na 3 do 5 członów połączonych przegubami (wagony jednoprzestrzenne) oraz mieszczących nie mniej, niż 200 pasażerów, przy czym 54 na miejscach siedzących. Wymianę pasażerów zapewni 6 drzwi, z czego 4 będą dwuskrzydłowe. Najprawdopodobniej producenci zaoferują jeden z seryjnych modeli, bowiem każda z możliwych konfiguracji wynikającej z przetargu istnieje już na rynku.

Warunki częstochowskie

Oczywiście pojazdy muszą być wyposażone w klimatyzację dla pasażerów i osobno dla motorniczego. MPK zwróci uwagę na stosowanie najlepszych dostępnych rozwiązań w zakresie konstrukcji i funkcjonowania podzespołów, które nie wpłyną w sposób negatywny na ergonomię
i wzornictwo tramwaju oraz które zostały wcześniej sprawdzone w eksploatacji

W dokumentacji przetargowej przeczytać można również, że tramwaj musi być opracowany w oparciu o założenie trwałości przez przynajmniej 30 lat eksploatacji, przy średnim rocznym przebiegu nie przekraczającym 100 tys.km. Co istotne, wykonawca ma obowiązek zapoznać się z infrastrukturą torowo-sieciową Częstochowy.

Ładnie i wygodnie

Tramwaj Twist | fot.M.Biś
Tramwaj Twist | fot.M.Biś

Nadwozie tramwaju powinno mieć nowoczesną sylwetkę, aerodynamiczne kształty i estetycznie dobrane proporcje. Z kolei wewnątrz musi zapewniać jak najwyższy komfort i atrakcyjność podróżowania zachęcającą do korzystania z komunikacji miejskiej. Wnętrze musi charakteryzować się wysoką odpornością na wandalizm oraz umożliwiać łatwe usuwanie zabrudzeń, w tym graffiti.

Wszystkie okna boczne (z wyjątkiem ewakuacyjnych) będą posiadały przesuwną lub otwieraną do wewnątrz górną część, a przy włączonej klimatyzacji będą automatycznie blokowane. Szyby ze szkła bezpiecznego, pokryte będą folią ochronną zabezpieczającą przed zarysowaniem.

Pasażerów strzec będzie pasywny monitoring wizyjny z kamerami full-hd przechowujący nagrania przez 30 dni, o trasie zaś informować tablice elektroniczne: na zewnątrz pomarańczowe na przodzie, z tyłu i na boku po jednej w każdym z członów (3 do 5), a każda wyświetli numer linii, pętlę docelową oraz czas pozostały do odjazdu. Wewnątrz, podobnie jak w najnowszych Solarisach, w każdym z członów kolorowe ekrany LCD – boczne poziome i duże podsufitowe. One będą informować o numerze linii, pętli docelowej oraz o kolejnych przystankach. Zbędnym za to gadżetem będzie nieznana w Częstochowie tablica wyświetlająca numer tzw. „brygady”, czyli informację nieprzydatną absolutnie nikomu.

Tak, jak w nowych autobusach, nowe tramwaje zostaną wyposażone w biletomaty – po dwa na jeden pojazd. Do tego Wi-Fi, system liczenia pasażerów oraz kasowniki z kolorowymi ekranami przy każdych drzwiach.

Narysować tramwaj

Wykonawca pośród opasłych tomów wymaganej dokumentacji będzie zobowiązany dostarczyć także materiały wyobrażające gotowy tramwaj: rysunek wizerunku tramwaju (propozycja stylistyki i kolorystyki), rysunek wymiarów zewnętrznych oferowanego typu tramwaju (przód, tył, boki), rysunki obrazujące wygląd zewnętrzny tramwaju oraz przekrój nadwozia tramwaju pokazujący układ siedzeń i miejsce na wózki (inwalidzki, dziecięcy) oraz rozmieszczenie drzwi, i zaznaczenie skosów nadwozia.

Do tego dodać należy rysunki rozplanowania wnętrza tramwaju, rozmieszczenia siedzeń pasażerskich, propozycji zagospodarowania przestrzeni kabiny motorniczego oraz przekroju przez oś podłużną tramwaju obrazujący linię podłogi w przestrzeni pasażerskiej z zaznaczeniem jej wysokości.

O tym, kto będzie mógł dostarczyć nowe tramwaje po otrzymaniu środków europejskich, dowiemy się na koniec czerwca.

Podziel się swoimi uwagami w komentarzu na Facebooku >>