FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miejsca

Pamięć o poległych żołnierzach na Cmentarzu Kule

Cmentarz Kule powstał w 1884 roku na terenie zakupionym za kwotę 2100 rubli od Przemysława Pusza, a rok później uporządkowany teren został poświęcony przez biskupa kujawsko-kaliskiego Aleksandra Bereśniewicza.

Pod koniec XIX wieku obszar cmentarza został powiększony o nowo dokupione tereny położone na wschód od istniejących kwater. W latach 60. XX wieku, po dokupieniu kolejnych gruntów od trzech gospodarzy i wykonaniu innych niezbędnych formalności, poszerzono znacznie obszar cmentarza, który sięga obecnie po ul. Fieldorfa-„Nila”. Nazwa cmentarza wywodzi się od rodziny Kulów, którzy byli posiadaczami ziemi uprawnych położonych pomiędzy Częstochową a Wyczerpami.

W zachodniej części cmentarza znajduje się Pomnik Żołnierzy Radzieckich, który upamiętnia wkroczenie Armii Radzieckiej do Częstochowy 16 stycznia 1945 roku. W jego pobliżu znajdują się groby żołnierzy, a także oraz mogiła zbiorowa ofiar zbrodnii ludobójstwa na polskich cywilach dokonana przez żołnierzy Wehrmachtu 4 września 1939 roku.

W 2014 roku powstała inicjatywa mająca na celu usunięcie symbolu sierpa i młota z pomnika, co uzasadniano walką z symbolami propagującymi totalitaryzm. Do zmian jednak nie doszło, a Częstochowianie, jak co roku, uczcili należycie poległych. Zdjęcia można zobaczyć w naszej galerii.

Janusz Karlikowski na podstawie: B. Snoch, „Mały leksykon Częstochowy”, TPCz 1996