FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

MZDiT OGŁOSIŁ PRZETARG NA ROZBUDOWĘ DK-46 ORAZ PRZEBUDOWĘ DK-43

MZDiT
MZDiT

MZDiT w Częstochowie ogłosił przetarg typy zaprojektuj i zbuduj dla zadania „Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej w Częstochowie oraz przebudowa DK-43 od granicy miasta do ul. Pułaskiego (ul. św. Rocha, Okulickiego, św. Krzysztofa, św. Jadwigi, wraz z budową obejścia ul. św. Barbary do ul. Pułaskiego)”.

Zakres prac w ciągu ul. Głównej i ul. Przejazdowej obejmuje m.in. przebudowę jezdni, przebudowę zjazdów i wejść do posesji, przebudowę ciągów pieszych, budowę ścieżek rowerowych, przebudowę zatok autobusowych, przebudowę istniejących skrzyżowań, budowę miejsc postojowych, przebudowę systemu odwodnienia, czy przebudowę oświetlenia drogi.

W ciągu obejścia kościoła św. Barbary do ul. Pułaskiego przewiduje się budowę drogi dwujezdniowej dwupasmowej, budowę ciągów pieszych, budowę ścieżek rowerowych, budowę skrzyżowań z istniejącymi drogami, budowę drogi do obsługi przyległych posesji prywatnych (rejon ul. Gnaszyńskiej), przebudowę systemu odwodnienia, przebudowę oświetlenia drogi, czy budowę zjazdów i wejść do posesji.

Projekt przewiduje przebudowę m.in. skrzyżowania ul. Głównej z ul. św. Barbary i ul. św. Jadwigi, gdzie zaprojektowano skrzyżowanie jako rondo duże-turbinowe, pięciowlotowe, na skrzyżowaniu ul. Przejazdowej z ul. Festynową powstanie rondo małe trzywylotowe, skrzyżowanie ul. Przejazdowej z ul. Marynarską i ul. Kolorową zaprojektowano jako skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną. Sygnalizacja świetlna zostanie zamontowana także na skrzyżowaniu: ul. Przejazdowej z ul. Spółdzielczości, ul. Przejazdowej z ul. Tatrzańską i ul. Mała Warszawka, ul. Głównej z ul. św. Barbary z ul. Zaciszańską, ul. św. Barbary z ul. Pułaskiego.

Inwestycja planowana jest do współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020.

Koniec prac przewiduje się na koniec października 2019 roku.

Autor: Marcin Biś
Źródło: MZDiT w Częstochowie