FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

PRZYPOMINAMY – w grudniu za śmieci podwójnie

Punkt składowania odpadów komunalnych
Punkt składowania odpadów komunalnych

Przypominamy, że w grudniu należy wnieść podwójną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za dwa miesiące, tj. miniony i bieżący

Konieczność ta wynika z techniki rozliczeń budżetu publicznego, bowiem w wyniku przeprowadzonej reformy gospodarki odpadami komunalnymi, odpadami tymi zajmuje się gmina. Jako, że budżet należy zamknąć z końcem roku, przeto opłaty z danego roku należy uiścić w danym roku.

Zgodnie z przyjętymi zasadami płatność odbywa się za miesiąc poprzedni, czyli np. w październiku należało wnieść opłatę za wrzesień. Tak samo więc w grudniu należy zapłacić za odbiór odpadów w listopadzie oraz za odbiór w grudniu – stąd niejako podwójna odpłatność.

Bilansuje się to jednocześnie z brakiem takiej odpłatności w styczniu – grudzień został opłacony w grudniu. Z kolei styczeń będzie opłacany w lutym. Zaradni mogą więc zamrozić sobie odliczoną kwotę na koniec roku i zabezpieczyć się przed podwójnym wydatkiem z domowej kasy w grudniu.

Skomentuj na FACEBOOK.