FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

Efekty prac na przebudowie DK-46

Na budowie nowej DK-46 w istniejącym śladzie ulic: Głównej i Przejazdowej pojawił się z wizytą prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. W przeglądzie części trwających prac towarzyszyli mu m.in. przedstawiciele wykonawcy i Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.

Od kilkunastu dni trwają wznowione roboty drogowe na DK-91

Przebudowa Alei Wojska Polskiego po wznowieniu prac. Zmiana organizacji ruchu związana z zamknięciem znacznego odcinka al. Wojska Polskiego została wprowadzona 3 listopada. Było to konieczne do prowadzenia robót budowlanych w szerszym zakresie, które konsorcjum firm NDI S.A i NDI Sopot S.A., sukcesywnie…

MZD zleca projekt Alei Armii Krajowej i ulicy Kisielewskiego

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie poszukuje chętnych na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 483 w Częstochowie’’. Inwestycja ma być podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap dotyczy rozbudowy Al. Armii Krajowej od ul. Jasnogórskiej do ul. Kiedrzyńskiej,…

Zaawansowane prace na kolejnych inwestycjach drogowych w Częstochowie

Dobiegają końca prace na budowie odwodnienia ul. Traugutta wraz z jej gruntowną przebudową i budowie nowej ul. Mehoffera w Częstochowie. Oddanie do użytku obu zadań nastąpi jeszcze tej jesieni. Rozbudowa ul. Jesiennej do ul. Bór wraz z przebudową istniejącego śladu…

Zakończyła się przebudowa ulicy Złotej

W wrześniu zakończyła się – kosztem 8 mln 650 tys. zł – przebudowa ulicy Złotej w Częstochowie na odcinku od Mirowskiej do skrzyżowania z ulicą Legionów. Obecnie wykonawca dokonuje poprawek zgłoszonych podczas odbiorów.

Miasto może liczyć na 250 mln zł na budowę węzła Bugajska wraz z wylotem DK-46 w kierunku Kielc

Wniosek Częstochowy dotyczący planów budowy węzła Bugajska wraz z wylotem DK-46 w kierunku Kielc został zaakceptowany. Miasto ma szansę na 250 mln zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na rozwój stref przemysłowych.

MZD rozstrzygnął przetarg na przygotowanie nowych miejsc postojowych oraz odtworzenie zieleni przy ul. św. Barbary

Miejski Zarząd Dróg rozstrzygnął przetarg na przygotowanie nowych miejsc postojowych przy ul. św. Barbary. Odtworzone zostaną trawniki, pojawi się tam też 12 nowych kasztanowców.

GDDKiA przystąpiła do oceny oddziaływania odcinka autostrady A1 w zakresie emisji hałasu, na którym wcześniej Miasto przeprowadziło pomiary

W wyniku nacisków ze strony Prezydenta Częstochowy i włodarzy sąsiednich gmin Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dokona oceny oddziaływania autostrady A1 w zakresie emisji hałasu na odcinku, na którym wcześniej Miasto przeprowadziło pomiary.

Miejscy radni nadali nowe nazwy dla dwóch ulic

Podczas ostatniej sesji miejscy radni nadali nowe nazwy ulicom – będzie Rozmarynowa i przedłużenie dla Małopolskiej.

Nowy wykonawca przebudowy alei Wojska Polskiego przejmuje plac budowy i planuje kolejność robót

Nowy wykonawca przebudowy alei Wojska Polskiego przedstawił władzom miasta etapy prac planowane po wznowieniu realizacji inwestycji. NDI ruszy z nimi w pełni po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu. Miasto oczekuje ich dużej intensywności.