FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Janusz Karlikowski

70 lat Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego

Początek komunikacji autobusowej wewnątrz samej Częstochowy przyniósł rok 1928, jednak dopiero 1 marca 1950 roku utworzono Miejskie Zakłady Komunikacyjne, podlegające Zarządowi Miasta. Pierwszym pracownikiem i równocześnie dyrektorem MZK został Mieczysław Gintel.

Czy znikną pamiątki po linii 2 na ulicy Łukasińskiego?

Wbrew oficjalnym zapowiedziom, na poboczu remontowanej ulicy Łukasińskiego można zaobserwować wyrwane słupy trakcyjne z 1959 roku.

Przebudowa linii tramwajowej – przystanek POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Na Tysiącleciu przebudowa torowiska tramwajowego dobiega końca. Do wykonania pozostał jedynie jeszcze przejazd przez ulicę Dekabrystów.

Umawianie wizyt w ZUS na telefon

Od dzisiaj, 20 listopada, klienci ZUS mogą się umawiać na spotkania z ekspertem z Sali Obsługi Klienta przez telefon.

Przebudowa linii tramwajowej wkracza do Śródmieścia

Od poniedziałku (23 listopada) ekipy wykonawcy przebudowy rozpoczną demontaż starej infrastruktury na kolejnym odcinku, w ciągu al. Wolności i al. Kościuszki. W efekcie wygrodzone zostanie całe torowisko na tym odcinku.

Przebudowa ulicy Łukasińskiego

Od wtorku 27.10 zamknięta dla ruchu jest ul. Łukasińskiego na Starym Rakowie. Do końca roku za 620 tys. zł w ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie przejdzie gruntowną przebudowę nawierzchni jezdni i chodnika od łącznicy z al. Pokoju do ul….

Kolejna faza przebudowy linii tramwajowej. Objazdy dla linii autobusowych

Od soboty 10.10 na remontowanym północnym odcinku linii tramwajowej rozpoczną się kolejne utrudnienia. Z ruchu wyłączony będzie wjazd z al. AK w ul. Dekabrystów i odwrotnie. Wyznaczono objazdy.

Skrócenie trasy linii 65. Bus zastępczy do Zawodzia

Miejski Zarząd Dróg i Transportu, w uzgodnieniu z Urzędem Gminy Poczesna, informuje  skróceniu od soboty, 19 września linii 65 do przystanku KORWINÓW-PAŁAC.

Porozumienie z Ikeą. Przedłużenie Korytarza Północnego

Przedstawiciele władz miasta i IKEA podpisali porozumienie, w efekcie którego koncern będzie partycypować w kosztach inwestycji związanych z kontynuacją budowy tzw. Korytarza Północnego od węzła przy ul. Makuszyńskiego w kierunku wschodnim. 

Niewybuch w al. Armii Krajowej, objazdy autobusów

Z powodu odkrycia niewybuchu na terenie przebudowy linii tramwajowej, zamknięta jest al. Armii Krajowej na odcinku od ul. PCK do ul. Dekabrystów.